35 43 66 86

Belysning

Vi kan optimere kontorets belysning, både grundbelysningen og på den enkelte arbejdsstation.

Belysning på kontor hos Øbro Elektric på Østerbro

Belysningen i en bygning kommer dels fra dagslyset og dels fra kunstig belysning.

Indfaldet af dagslyset er bestemt af vinduernes størrelse, udformning, afskærmning m.m., mens den kunstige belysning er bestemt af armaturtyper, gittertyper, placering og lyskilder.

Rummets udformning og farver påvirker også belysningsforholdene. På grund af variation i dagslyset, varierer lyset indendørs meget i løbet af dagen. Vinduernes placering i rummet bevirker desuden, at der er en stor variation fra sted til sted i et rum og også fra rum til rum under samme dagslysforhold.

Belysningen på kontoret kan energioptimeres med dagslysstyring således at den kunstige belysning reguleres efter hvor meget dagslys der er. Dette kan blandt andet gøres med en lysføler.

Kontakt os, så finder vi sammen den optimale løsning for belysningen på dit kontor.