35 43 66 86

Affugter

Lej en affugter hos Øbro Elektric.

Er uheldet ude, og du for eksempel har haft en vandskade, kan du leje en affugter hos os.

Fugt i boligen eller boligforeningen kan opstå ved skybrud, oversvømmelser samt sprængte og lækkende vandrør og dermed efterfølgende fugtskader på bygningsdele, inventar, tæpper, møbler og tøj.

Vi ved, at det er vigtigt, at begrænse omfanget af skaden i din bolig eller forening hurtigst muligt, så fugten ikke udvikle sig til lugtgener, mug og skimmelsvamp. Et fugtigt indeklima kan lave stor skade på en bygning med efterfølgende dyre efterreparationer. Skimmelsvamp er også en trussel mod helbredet og kan medføre forringelse af beboernes livskvalitet i form af allergier og luftvejslidelser. Så det er vigtigt at handle hurtigt, når skaden er sket. Det kan være en stor udfordring af komme af med fugtskader igen.

En affugter virker ved at opvarme luften i rummet, trække vandet ud af luften og dermed sænke rummets luftfugtighed. Fugten fra luften opsamles i affugterens beholder, som derefter tømmes. Det er også en mulighed at tilslutte affugteren til en pumpe, der automatisk pumper vandet bort, når det opsamles.

Husk når du bruger affugteren:

  • Det er vigtigt, at lukke døre og vinduer i det rum der affugtes, da affugteren ellers vil affugte udendørs luften i stedet for bygningsdele, inventar, tæpper og møbler.
  • Det er derfor også en god ide, at tørre synligt vand op og bortskaffe det.
  • Endelig er det også af betydning, at luften ikke er for kold. Affugteren virker bedst ved en temperatur på mellem 15 og 30 grader.

Øbro Elektric har døgnservice, vi tage telefonen hele døgnet, også i weekenden. Vi ved, at det nytter at rykke hurtigt ud.

Vi leverer og installerer affugteren og henter den igen, når der ikke er brug for den mere.

Ring til os, så finder vi den bedste løsning for dig.

Affugter, lej den hos Øbro Elektric Østerbro