35 43 66 86

Vores to elinstallatører udfører elsyn af lejligheder.

Elsyn udføres ofte på ejer- og andel lejligheder i forbindelse med salg. Flere andelsforeninger har valgt os som deres faste samarbejdspartnere til at udføre elsyn i deres lejligheder ved fraflytning.

Elsyn kan også bestilles, hvis man ønsker at vide hvilken stand elinstallationen er i. Det giver tryghed for familien, at vide, at man kan bo sikkert i sit eget hjem.

De elektriske installationer er en nødvendig del af vores hverdag, og så længe der er strøm i stikkontakterne og lys i lamperne, er det ikke noget vi tænker over.

Faktum er dog, at der i mange huse og lejligheder er installationer der er ulovlige og i flere tilfælde direkte farlige. Elektriske installationer er hvert år skyld i flere brande.

Vi udfører over 100 elsyn om året

Øbro elektric har stor erfaring i at udføre elsyn. Vi udarbejder over 100 elsynsrapporter om året og vores to elinstallatører, Isaak og Henrik, har mere end 10 års erfaring som installatører. De deltager løbende i kurser og holder sig opdateret om regler og love på elomsådet.

Elsynet gennemføres som en visuel gennemgang af den umiddelbart tilgængelige del af installationen kombineret med en stikprøvevis adskillelse af dåser, demontering af monteringsmateriel og åbning af tavler samt gennemførelse af relevante målinger.

Udarbejdelse af rapporten foretages ved brug af skema for elsyn fra sikkerhedsstyrelsen. Rapporten suppleres med bilag i for af billeder og målinger, hvor eventuelle fejl og mangler  beskrives. Hvis det ønskes, kan der også udarbejdes en pris for lovliggørelse af elinstallationen.

Den færdige rapport samt eventuelle bilag og tilbud, sendes på email til den der har bestilt elsynet.

Hvad koster elsynet?

Elsynet udføres som en samlet pakke.

Pris: 1250,- inkl. moms, rapport og billeddokumentation.

Det handler om din sikkerhed!

Ring til os, vi udfører elsyn, så du kan sove trygt om natten!

 Isaak, elinstallatør, udfører elsyn

Henrik, elinstallatør

Vi er medlem af Tekniq, arbejdsgivernes forening indenfor elarbejde og arbejder udfra Sikkerhedsstyrelsesens anvisninger. Dette er din sikkerhed for korrekt udført elarbejde.

Vi gør opmærksom på, at elsyn er ikke det samme som eleftersyn. Elsyn benyttes i forbindelse med salg af lejligheder. Eleftersyn benyttes i forbindelse med hushandler med ejerskifteforsikring. Øbro Elektric udfører ikke eleftersyn.