35 43 66 86

ByggestrømByggestrøm tavle

Når boligforeningen eller skal bygge om eller foretage vedligeholdelse på bygningen eller når beboerne skal renovere deres lejligheder, er der behov for at få installeret midlertidig byggestrøm.

Mange af de boligforeninger vi servicerer, er over 100 år gamle. Det betyder, at deres installation ofte er en blanding af nye og gamle elementer. Den gamle installation består af de oprindelige stofledninger. Installationen er derefter udvidet gennem årene med dørtelefonanlæg, brandalarmer, netværk og andet, der lige var behov for. Denne kombination af nye og gamle kabler og apparater giver en større sandsynlighed for fejl i installationen. I værste tilfælde en større risiko for brand, forårsaget af den elektriske installation. Derfor er det af den største vigtighed, at installationen i boligforeningen og lejlighederne løbende serviceres, renoveres og udskiftes.

Hvad er byggestrøm?

Byggestrøm er levering af midlertidig strøm til byggeri. Elektrikeren installerer byggestrømstavlen som leverer strømmen til det projekt der er under udførelse. Strømmen til byggeriet er skal udføres separat. Det skal det, fordi byggeri ofte kræver meget strøm og strømmen må ikke pludselig kunne afbrydes. Dels er det dyrt at byggeprocessen går i stå. Dels er det ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt for håndværkerne, hvis strømmen pludselig slår fra. Der skal bruges strøm til rigtig mange processer i et byggeri, for eksempel til stilladser, belysning, opvarmning, containere, skurvogne og værktøj.

Det er altid en god ide, at kontakte installatøren eller elektrikeren for at få planlagt projektet før det opstartes. Dermed sikres det, at der bliver leveret den rigtige løsning for byggestrømmen.

Hos Øbro Elektric har vi stor erfaring med byggerier og er leveringsdygtige i enhver form for byggestrøm, både til store og små byggerier.

Vi leverer og installerer kabler og byggestrømstavler tilpasset byggeriets størrelse. Og når projektet er færdigt nedtager vi det igen.

Ring til os, når I skal igang med jeres byggeri, så finder vi den bedste løsning for jer.